Yhteispeli 
Perusasiat

Porukan ydinideana on olla tukena kasvuun ja kehittymiseen ' niille kaikkein pienimmille', joiden resurssit muuten eivät ehkä riitä toimminnan kehittämiseen. Vahva ja monipuolinen paikallistoiminta tukee ja rikastuttaa maaseutualueiden palvelutarjonnan kehittymistä sekä alueella vierailevien, että paikallisasutuksen näkökulmasta.

Porukkaan ovat tervetulleita mukaan myös menestyneet maaseudun perheyritykset, jotka haluavat olla osa 'Pienten Parvea'. Omalla esimerkillään ja kyvykkyydellään ne luovat uskoa ja uskallusta toimintansa alkutaipaleella oleville ja tuovat kokemusta, tietoa ja oman alansa huippuosaamista niiden pienimpienkin  ulottuville. Vastapainoksi pienemmät tuovat näkemystä asiakaspinnan tarpeista ja voivat tarjota paikallisia palveluja osaksi tuotepakettien kehittämistä.

Porukan yhteistoiminta perustuu avoimuuteen, reiluun peliin, tasa-arvoisuuteen  ja win-win -ajatteluun. Jokaisella on Porukalle jotain annettavaa, ja kaikkia kunnioitamme saman arvoisina toimialasta, yrityksen koosta tai henkilötaustoista riippumatta.

Porukan yhteinen järjestelmä on kaikille avoin, sitoutumaton ja järjestäytymätön foorumi, jonka tavoitteena on tukea siihen liittyneiden ihmisten ja yrittäjien toiminnan kehittymistä yhteistoiminnan avulla, ei vain rahoittaa  itse järjestelmää. Kerätyillä osallistumismaksuilla katetaan teknisen toimintaympäristön kustannusten lisäksi yhdessä sovitut markkinointi- ja koulutustoimenpiteet kunkin jäsenen omaan tarpeeseen sopivina  palvelukokonaisuuksina.

Porukan järjestelmän  omistaja, kehittäjä ja vastuullinen ylläpitäjä on Virena Ky. Tukitiimi koostuu järjestelmässä mukana olevista toimijoista (yrittäjät tai yksityiset ihmiset), joiden kanssa yhdessä päätetään markkinointi- ja koulutustoimenpiteistä. Tukitiimin alussa muodostaa järjestelmän kehittämiseen aktiivisesti osallistuvat 'testiryhmän' jäsenet.

Toimintaympäristö ja Kustannukset

Porukan yhteinen järjestelmä sisältää verkkosivuston, verkkokaupan, tukifoorumin ja yhteistoiminnan suunnittelutyökaluja. Tukifoorumilla on sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja saatavilla. Järjestelmä toteutetaan kulloinkin halvimmalla mahdollisella toiminnallisesti järkevällä alustalla. Kokeiluvaiheen toteutus tehdään käyttäen Wix- verkkosivualustaa ja siihen liitettyjä aplikaatioita. Kauppa on toteutettu Shopify-alustalla ja siihen liitetyllä Marketplace- sovelluksella. Mahdollisista järjestelmämuutoksista päätetään yhdessä tukitiimin kanssa jatkossa.

 Verkkosivulla jokaisella jäsenellä on mahdollisuus esitellä omia tuotteita ja palveluja yhdessä tai useammassa kategoriassa, tarjota linkki omaan verkkokauppaan ja kotisivuille, sekä käyttää jäsensivujen maksuttomia  tukipalveluja rajattomasti. Tukipalveluja kehitetään jäsenten toiveiden mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset koulutuspaketit (verkossa), asiakirja- ja lomakepohjat, markkinoinnin materiaalimallit jne.  Maksullisia palveluja tarjoavat alkuvaiheessa mm. IT- alan,  taloushallinnon ja markkinoinnin/ yritysrahoituksen asiantuntijat. Jäsenistö yhdessä hyväksyy uudet palveluntarjoajat osaksi tukipalveluja. Myös jäsenet voivat tarjota maksullisia tukipalveluja järjestelmän sisällä oman ammattiosaamisensa puitteissa.

Markkinointiväylinä ensisijaisesti toimivat yhteinen verkkokauppa ja siihen liitetyt yhteismarkkinoinnin kampanjat (tiimeittäin, tuoteryhmittäin ja kausittain sekä B2B -kohdennettuna). Lisämyyntikanavina toimivat suoramyynti yrityksiin (asiakaskirjeet ja henkilökohtainen myynti), suosittelu ja yhteistapahtumissa (esim. messut tai muut myyntitapahtumat) tapahtuva myynti.

 Verkkokaupassa jokaisella Porukan jäsenellä on mahdollisuus tarjota rajattomasti omia tuotteita tai  palveluja myyntiin omalta Kauppiassivultaan. Verkkokaupan tuotteille tehdään koemarkkinointikampanjoita mm. uutuuksista, yhteistuotteista (esim. yritysmyynti) ja kausikampanjoina tiimeittäin (esim. joulu/ pääsiäinen yms).  Lisäksi verkkokauppaan voidaan luoda yhteistiä tuotepaketteja ja erilaisia digitaalisia tuotteita.  Koemarkkinoinnin tulokset analysoidaan ja raportoidaan, ja ne ovat avoimesti saatavissa jäsenten tukipalveluissa.

 Suosittelumyynnistä  (uusasiakkuudet) jäsenet saavat yhdessä sovitun provisiopalkkion (alussa 10% myynnin nettoarvosta). Suosittelumyyntiin saa jokainen jäsen oman avaimen, joka ilmoitetaan myynnin yhteydessä laskuviitteeksi. Myyntiprovisiot kirjataan yhteisalustan avoimeen rekisteriin, ja  myyjälle maksetaan saadut provisiot kuukausittain rekisterimerkintöjen perusteella tehtävällä laskulla (toimija laskuttaa Virena Ky:ltä). Jos toimija on Alv- velvollinen, lasku sis Alv 24% tai Sis Alv 0%, ellei toimija ole verovelvollinen. Virena laskuttaa kootusti kerran kuussa suosittelumyynnit myyntiavainten kertymän mukaaan. Toistaiseksi suosittelumyynti ei ole käytössä Markkinapaikka- verkkokaupassa.

 Uusjäsenhankinnasta jäsenet saavat yhdessä sovitun provisiopalkkion (alussa 10%  vuosijäsenmaksusta). Jäsenmaksu uusille jäsenille on joko 30 eur/ 3kk tai 100 eur/ vuosi (+ Alv 24%).  Palkkion saa uudesta vuosijäsenestä.  Jäsenhankintatulot laskutetaan Virena Ky:ltä kuten suosittelumyynti.

 Jäsenyysjakso  on joko 3kk tai 12kk. Jäsenmaksu 3kk ajalta on 30 eur (+ Alv 24%), vuosijänenyyden hinta on 100 eur (+ Alv 24%) Vuosijäsenet saavat markkinointiin maksutta oman tuote- tai palvelukortin verkkosivuille, budjetin mukaan sovitut maksuttomat tuote- tai palvelumarkkinointikampanjat tiimikohtaisesti räätälöitynä (Facebook/ Instagram/ Google esim.) ja valitsemansa tuotteet kauppa.porukan.com- verkkokaupan valikoimaan. Lyhytjäsenet (3kk) saavat markkinointiin maksutta oman profiilikortin yhteisalustalle,  tuotteet tai palvelut 3kk:n ajaksi verkkokaupan valikoimaan ja osallistuvat yhteen yhteiseen markkinointikampanjaan valintansa mukaan (Facebook/ Instagram/ Google). Yhteisen vuosisuunnitelman ja kertyneiden jäsenmaksujen mukaisesti jäsenet saavat lisäksi asettaa tuotteitaan tai osallistua henkilökohtaisesti erityyppisiin yhteismyyntitilaisuuksiin tiimeittäin tai kaikki yhdessä  (esim. messut ta vastaavat myyntitapahtumat, myyntimatkat Suomessa ja ulkomailla). Jäsenmaksuista ohjataan erilliselle 'toimintatilille' rahastoa tämän tyyppisten yhteistoimintatilaisuuksien kustannuksiin.

 Lisätietoja  jäsenyydestä ja käytännön toimista voit aina kysyä sähköpostitse info@virena.fi tai soittaa p. 040 7301300 (Virpi Pakarinen). Otamme mielellään vastaan kaikenlaisia kehitysehdotuksia, että tästä alustasta saadaan kaikkia toimialoja ja toimijoita parhaiten hyödyttävä kokonaisuus.  

Porukan DigiVipu

Asiakaspalvelu klo 16-20

p. 040-7301300

posti@porukan.com

Tekninen tuki (Whatsapp) klo 8-20

+358 40 1612898

Virena Ky

Ratsumestarintie 27 as 2

59800 KESÄLAHTI

y-tunnus 2208455-9

posti@porukan.com

© 2020 Virena Ky. Kaikki oikeudet pidätetään.

Palvelut

Porukan kehittämistyö on mukana Itä-Suomen Yliopistolle tehtävässä Virpi Pakarisen väitöskirjatututkimuksessa:

 

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.